Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Voor ondernemers geldt in de meeste gevallen dat zij hun arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen volledig zelf moet regelen. Het is daarom erg belangrijk om zelf een goede arbeidsongeschikheidsvoorziening te treffen. Hierbij heeft u een aantal mogelijkheden:

  • Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij een verzekeringsmaatschappij;
  • Een alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij;
  • Een vrijwillige Ziektewet- en WIA-verzekering via het UWV.
Er bestaan daarbij grote verschillen in voorwaarden en premiehoogte. Welke verzekering voor u het meest geschikt is, hangt af van uw eigen wensen, de premie die u wilt (kunt) betalen en de eisen die de verzekeraar stelt. Het is hierbij zeer verstandig om de verschillende verzekeraars naast elkaar te leggen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken of het toebrengen van letsel, als dit door u tijdens de uitoefening uw werkzaamheden is veroorzaakt, inclusief de daaruit vloeiende gevolgschade. De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten. Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Uitgesloten is ook schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt de juiste dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening.

Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade. Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of personen, is verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).Uw situatie

De hiernaast getoonde producten zijn voorbeelden van producten die vaak door ZZP-ers worden afgesloten.

Het is echter verstandig u altijd te laten adviseren over welke producten het beste passen bij uw situatie. HB & Partners heeft de kennis en ervaring om u van het juiste advies te voorzien.

Afspraak maken

Afspraak maken met een adviseur