Producten voor het MKB

Om de zakelijke risico's af te dekken zijn er zeer veel verschillende producten op de markt. Naast producten die schade aan uw bedrijf dekken zijn er ook producten voor uzelf, als ondernemer, zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast zijn er ook nog diverse producten gericht op uw medewerkers. Hieronder vindt u een kleine selectie uit het grote aanbod.

Omdat elke onderneming anders is kunt u zich het beste laten adviseren over welke producten het beste passen bij uw situatie. HB & Partners heeft hiervoor de kennis en ervaring in huis en helpt u graag bij het in kaart brengen van de risico's en mogelijkheden.

 

Aansprakelijkheid Bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken of het toebrengen van letsel, als dit door u of door één van uw werknemers is veroorzaakt, inclusief de daaruit vloeiende gevolgschade.

De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten. Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Uitgesloten is ook schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.


Bedrijfsschade

Hoezeer u ook hoopt van niet, ook uw bedrijf kan getroffen worden door brand of andere calamiteiten. Naast de schade aan uw gebouw en inventaris/goederen moet u rekening houden met een ingrijpende inkomstenderving. De vaste lasten, o.a. salarissen en afschrijvingen blijven gewoon doorgaan.

Deze verzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).(Bestel)auto / vrachtauto

Uw zakelijke personenauto(s), bestelauto(s), terreinwagen(s) op grijs kenteken of (lichte) vrachtauto(s) en de eventueel bijbehorende aanhangwagen(s) zijn kostbaar bezit en moeten goed verzekerd zijn. Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht, maar welke mogelijkheden zijn er nog meer?

Naast de WA dekking, is er de WA + Beperkt Casco dekking. Hier gaat het om schade veroorzaakt door inbraak, brand, storm of diefstal. De WA + Casco dekking (All Risks dekking) is de laatste in het rijtje en dekt ook schade aan uw eigen auto, ongeacht hoe deze is ontstaan. Als u bijvoorbeeld een aanrijding veroorzaakt en u heeft de WA + Casco dekking, dan is zowel de schade aan de andere partij als de schade aan de eigen auto gedekt.

 

 

Electronicaverzekering

Steeds meer administratieve en productiesystemen zijn elektronisch gestuurd. Ook qua complexiteit is er veel veranderd. Vroeger stonden systemen op zichzelf, nu staan ze in verbinding met andere systemen en zijn toegankelijk voor eigen medewerkers maar ook voor derden. De communicatie tussen systemen en mensen brengt risico's met zich mee, vaak ongewild en soms opzettelijk.

Deze verzekering biedt dus een specialistische dekking en is daarom duidelijk anders dan een inventarisverzekering, zodat niet het gevaar ontstaat voor hiaten of dubbele dekkingen en te veel premie.


 

 

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Voor ondernemers geldt in de meeste gevallen dat zij hun arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen volledig zelf moet regelen. Het is daarom erg belangrijk om zelf een goede arbeidsongeschikheidsvoorziening te treffen. Hierbij heeft u een aantal mogelijkheden:

  • Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij een verzekeringsmaatschappij;
  • Een alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij;
  • Een vrijwillige Ziektewet- en WIA-verzekering via het UWV.
Er bestaan daarbij grote verschillen in voorwaarden en premiehoogte. Welke verzekering voor u het meest geschikt is, hangt af van uw eigen wensen, de premie die u wenst (kunt) betalen en de eisen die de verzekeraar stelt. Het is hierbij zeer verstandig om de verschillende verzekeraars naast elkaar te leggen.