Aanvullende woonverzekeringen

Kostbaarhedenverzekering

Wat is het?

U bent extra zuinig op uw kostbare bezittingen. Helaas zijn deze niet altijd volledig gedekt onder uw inboedelverzekering. Daarom kan het verstandig zijn uw waardevolle en dierbare bezittingen aanvullend te verzekeren. Met een kostbaarhedenverzekering zijn zaken als sieraden, kunst of dure audiovisuele apparatuur uitgebreid verzekerd.

Waar moet ik op letten?

  • Bekijk (samen met uw adviseur) of uw kostbare bezittingen wel of niet (volledig) onder de dekking van uw inboedelverzekering vallen.
  • Neemt u kostbare bezittingen mee op reis? Informeer dan eerst hoe het zit met de dekking.
  • Een kostbaarhedenverzekering kan een zeer nuttige verzekering zijn die u extra zekerheid verschaft. Vraag u echter altijd af of een verzekering in uw situatie echt nuttig of noodzakelijk is en wat de financiële lasten die de verzekering met zich mee brengt betekenen voor uw persoonlijke situatie.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is het?

Dekt de financiële gevolgen van schade onbedoeld toegebracht aan een persoon of zijn bezittingen. Stel: uw hond stoot die ene dure lamp bij uw vrienden om, of uw zoontje laat per ongeluk zijn fiets tegen de auto van de buren vallen, of u brengt zelf onbedoeld schade aan iemand anders toe. Dan bent u met een aansprakelijkheidsverzekering in zulke gevallen verzekerd.
Lees meer

 

Hypotheek- / inkomen-bescherming

Wat is het?

Als eigenaar van een huis bent u (en uw gezin) voor de betaling van uw woonlasten afhankelijk van uw inkomen. Het kan echter gebeuren dat u arbeidsongeschikt raakt of onvoorzien uw baan verliest. Met de hypotheek- en/of inkomen bescherming zorgt u voor een financieel vangnet. U verzekert zich dan tegen de gevolgen van een terugval in uw inkomen. Zo kunt u in een toch al moeilijke periode uw maandelijkse (hypotheek)lasten toch doorbetalen. Ondertussen hebt u de tijd om te herstellen of een nieuwe baan te vinden.

Waar moet ik op letten?

  • Als u het risico van terugval in uw inkomen graag zeker wilt stellen en hier een bedrag per maand voor kunt missen kan dit een nuttige verzekering zijn die u extra zekerheid verschaft. Vraag u echter altijd af of een verzekering in uw situatie echt nuttig of noodzakelijk is en wat de financiële lasten die de verzekering met zich mee brengt betekenen voor uw persoonlijke situatie.