De werking van deze site

Browser
Deze website werkt het beste met de volgende browsers (+ betekend: het getoonde nummer of een hoger nummer):

  • Mozilla Firefox 3+ op Windows XP
  • Mozilla Firefox 3+ op Windows Vista of 7
  • Internet Explorer 7+ op Windows XP
  • Internet Explorer 7+ op Windows Vista of 7

  • Safari 4+ op Mac OS X (Apple)
  • Mozilla Firefox 3+ op Mac OS X (Apple)

  • Mozilla Firefox 3+ op Linux
  • Konqueror (KDE) op Linux

Browser updaten?
Mocht u niet over een geschikte browser beschikken dan vindt u via de volgende
linken meer informatie en/of downloads:
IE Internet Explorer (Windows)
Safari  Safari voor Windows
Safari  Safari voor Mac OS X (Apple)
Firefox Firefox voor Windows
Firefox Firefox voor Mac OS X (Apple)


JavaScript
Tevens is het noodzakelijk dat uw browser zo is ingesteld, dat het gebruik van
JavaScript is geactiveerd.

U kunt het gebruik van JavaScript als volgt instellen in uw browser:

Internet Explorer: Extra, Internetopties, Beveiliging, Aangepast niveau, Uitvoeren van scripts,
Actief uitvoeren van scripts, Inschakelen.
Safari:Voorkeuren, beveiliging, activeer JavaScript.
Firefox:Voorkeuren, opties, inhoud, JavaScript inschakelen.


Beeldscherminstellingen
Deze website werkt het beste met een minimale schermresolutie van 1024x768 pixels.

U kunt de schermresolutie als volgt instellen:

PC met Windows(XP): Start, Configuratiescherm, Vormgeving en thema's, Beeldscherm, Instellingen.
Mac (Apple) met OS X:Systeemvoorkeuren, beeldschermen.