Schade melden

Meldt een schade altijd zo snel mogelijk bij ons. Dit kan online, via telefoonnummer
030 6057800 of, indien u al een schadeaangifteformulier heeft ingevuld, stuur deze dan zo spoedig mogelijk naar ons op.

Spoedgevallen

Bij spoedgevallen kunt u (24 uur per dag) bellen met 030 6057880.

Direct online schade melden

Maakt u gebruik van de online polismap?
Dan kunt u ook daarin direct uw schade melden. In veel gevallen kunnen wij uw schade dan direct afhandelen.
Inloggen online polismap

Nog geen online polismap?
Dan kunt u hiernaast online uw schade melden.

 

Schadeaangifteformulieren


Algemeen online schadeaangifteformulier

 
 
Polisnummer:
Heer/Mevrouw: heer mevrouw
Naam:
Adres:
Postcode: Plaats:
Telefoon: Mobiel tel:
E-mail:

Schade datum:
Schade adres / plaats:
Zijn er sporen van braak: ja nee

Oorzaak van schade / toedrachtomschrijving:

Beschadigde/vermiste voorwerpen: merk, bouwjaar, aankoopdatum,
aankoopbedrag, geschat schadebedrag
Reparateur: (naam, adres, telefoon)

Vul de controlecode uit de afbeelding hieronder in:


Door het invullen van dit formulier verklaar ik:

- de vragen en opgaven naar beste weten, juistheid en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;

- dit schadeformulier en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens dienen tot vaststelling van de omvang van mijn schade;

- van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.
ja nee