Als u een klacht heeft

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst schriftelijk kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen, contact met u op.
In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut

Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. Hiernaast treft u de contactgegevens van het Klachteninstituut aan.

Klachteninstituut Verzekeringen

Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Telefoon: 070 - 333 89 99
Fax: 070 - 333 89 00
www.kifid.nl