Hypotheekvormen

Er zijn diverse verschillende hypotheekvormen te onderscheiden. U leest er hier meer over.

Het grootste verschil tussen deze hypotheekvormen is de wijze van aflossen. 

Combinaties van de verschillende hypotheekvormen zijn doorgaans ook mogelijk.

De keuze van een hypotheekvorm heeft veel invloed op uw maandlasten maar ook op hoeveel u uiteindelijk aflost en welke risico's u loopt. Vraag onze deskundige adviseurs daarom om advies

Aflossingsvrije hypotheek 

Wilt u uw maandlasten graag zo laag mogelijk houden? Dan is de Aflossingsvrije Hypotheek een mogelijkheid. U lost niet af, maar betaalt alleen rente. Daardoor blijven de maandlasten laag.

Omdat u gedurende de looptijd niet aflost, heeft u na afloop een hypotheekschuld. Deze schuld moet u terugbetalen. U mag maximaal 50% van de waarde van uw huis aflossingsvrij lenen.

Tekoop borden 200pxW

Spaarhypotheek 

Een spaarhypotheek biedt u zekerheid. U betaalt maandelijks rente en de inleg voor de spaarrekening. Na 30 jaar heeft u een bedrag gespaard waarmee u de hypotheek helemaal of voor een deel aflost.

Een spaarhypotheek bestaat meestal uit een aflossingsvrije lening en daarnaast spaart u dus voor de aflossing van uw hypotheekschuld. Uw maandlasten bestaan voor een deel uit (fiscaal aftrekbare) hypotheekrente en voor een deel uit spaarpremie. Aan het einde van de looptijd is het totaal aan opgebouwd spaarvermogen gelijk aan de hypotheekschuld. Doordat u de hypotheekschuld pas aan het einde van de looptijd aflost profiteert u gedurende de looptijd optimaal van de hypotheekrenteaftrek.

 
 

Beleggingshypotheek 

Kapitaal opbouwen door te beleggen. Dat betekent risico's durven nemen. Met de beleggingshypotheek heeft u minder zekerheid en loopt u meer risico dan met bijvoorbeeld een spaarhypotheek.

Met de beleggingshypotheek lost u tijdens de looptijd niet af. U bouwt vermogen op via beleggingen. Met dit vermogen lost u aan het einde van de looptijd uw hypotheekschuld helemaal of voor een deel af. 

Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook bij de Beleggershypotheek loopt u een risico. De opbrengst van uw belegging kan onvoldoende zijn om uw hypotheek op het eind van de looptijd helemaal af te lossen. Daardoor kunt u nog een schuld overhouden, die u op een andere manier moet voldoen. Bijvoorbeeld met spaargeld.

Lineaire hypotheek 

Zekerheid en steeds lagere maandlasten, dat is in het kort de lineaire hypotheek. U betaalt het geleende bedrag in gelijke delen terug: maandelijks rente en een vast aflossingsbedrag. Na 30 jaar heeft u uw hypotheek afgelost.

Bij de Lineaire Hypotheek betaalt u iedere maand een deel rente en een deel aflossing. Het deel van uw aflossing blijft elke maand gelijk. En omdat u meteen aflost, daalt direct uw hypotheekschuld. Daardoor hoeft u iedere maand steeds minder rente te betalen. 

Voordeel: steeds lagere maandlasten, volledige aflossing bij einde looptijd.

Nadeel: u kunt steeds minder gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

Annuïteitenhypotheek 

Met een Annuïteitenhypotheek betaalt u maandelijks een bedrag, dat bestaat uit rente en aflossing. Dit bruto bedrag is zodanig berekend dat het totaal te betalen maandbedrag aan rente en aflossing tijdens de gehele looptijd gelijk blijft. Als de rente tenminste niet verandert.

Verwacht u in de toekomst wat meer financiële ruimte dan nu omdat bijvoorbeeld uw inkomen stijgt? En wilt u al tijdens de looptijd uw hypotheek aflossen? Dan kan een Annuïteitenhypotheek voor u een goede keuze zijn. U betaalt maandelijks een bedrag aan rente en aflossing. In het begin lost u weinig af en betaalt u vooral rente. Daarna gaat u steeds minder rente betalen, zolang het rentepercentage gelijk blijft.