Als u een klacht heeft

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor.
In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut

Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. Hiernaast treft u de contactgegevens van het Klachteninstituut aan.

Klachteninstituut Verzekeringen

Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Telefoon: 070 - 333 89 99
Fax: 070 - 333 89 00
www.kifid.nl